INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

Į navigacijos puslapį Grįžti Sekantis

1.2.5. Įvesties ir išvesties įtaisai

1.2.5.1. Suprasti, kad kai kurie įtaisai yra ir įvesties ir išvesties įtaisai.


   
 • Kai kurie kompiuterio įtaisai vienu metu yra ir įvesties ir išvesties įtaisais. Pavyzdžiui modemą galima naudoti bylų parsisiuntimui iš interneto ir elektroninių laiškų gavimui. Tą patį modemą galima naudoti elektroninių laiškų išsiutimui.
  Jutiklinis ekranas gali išvesti reikalingą vartotojui meniu ir tuo pačiu priimti iš vartotojo įvedamas komandas.
   Modemai
 • Nors asmeninis kompiuteris skirtas visų pirma individualiam darbui, tačiau ryšių technologijų vystymasis paskatino jungti kompiuterius tarpusavyje, siekiant:
  • paprasčiau perkelti didelius informacijos masyvus nenaudojat tarpinių informacijos laikmenų (diskelių, magnetinių juostų);
  • naudotis elektroninio pašto galimybėmis;
  • prijungti kompiuterį prie kompiuterių tinklo (Internete).
  Žodis modemas kilęs iš žodžių moduliatorius ir demoduliatorius. Tai įtaisas skaitmeniniams signalams pakeisti analoginiais, naudojamais paprastose telefono linijose, ir gautiems analoginiams signalams pakeisti atgal į skaitmeninius (lietuviškoje literatūroje kartais vartojamas terminas vertiklis). Kompiuteriuose naudojami modemai atlieka ir kitas funkcijas - suderina kompiuterį su ryšio linija, valdo informacijos perdavimą ir kt.
  Modemai apibūdinami informacijos perdavimo sparta. Šiuolaikiniai modemai informaciją gali perduoti 200, 2400, 4800, 9600, 14400, 28800 ir net 57600 bodų sparta (1 bodas atitinka 8 bitus per sekundę).
  Modemai būna vidiniai ir išoriniai. Vidinis modemas - tai speciali plokštė, įstatoma į sisteminėje plokštėje esantį (ISA) lizdą. Išorinis modemas - tai atskirame korpuse sumontuota plokštė su maitinimo šaltiniu, jungiama prie COM prievado.
  Faksmodemais vadinami specialūs modemai faksogramoms (faksimiliniams pranešimams) perduoti.