Džiaugiamės oficialiai prisijungę prie Lietuvos moksleivių sąjungos LMS!

Spausdinti

Džiaugiamės oficialiai prisijungę prie Lietuvos moksleivių sąjungos LMS! Nekantraujame bendradarbiauti su šia organizacija ir gerinti moksleivių mikroklimatą mūsų gimnazijoje!!

Kas yra LMS?

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) yra visuomeninė, savanoriška, ne pelno siekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija. LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro MSIC tikslas - atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kitomis neformaliomis grupėmis bei organizacijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę! 

Mokinių Parlamentas