Kazimiero Paltaroko gimnazijos J.Juodelio bibliotekos-skaityklos taisyklės

Spausdinti
  1. BENDROJI DALIS
  1. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS
  1. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
  1. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Skaitytojas turi teisę:

Skaitytojas privalo:

 Skaitytojo atsakomybė:

5.SKAITYTOJO DARBO SU KOMPIUTERIAIS TVARKA

Skaitytojams draudžiama:

  1. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS

Biblioteka ir skaitykla privalo:

teikti konsultacijas, iškilus nesklandumams dirbant kompiuteriu.