8.jpg

Pamokų laikas

PAGRINDINIS, VIDURINIS UGDYMAS

1.  8.15  –  9.00
2.  9.10  –  9.55
3. 10.05  –  10.50
Pietų pertrauka, (10.50-11.15)
4. 11.15  -  12.00
Pietų pertrauka, (12.00-12.25)
5. 12.25  –  13.10
Pietų pertrauka, (13.10-13.25)
6. 13.25  –  14.10
7. 14.20  –  15.05
8. 15.10  –  15.55

PRADINIS UGDYMAS

1.  7.45 - 8.30
2.  8.40 - 9.25
3.  9.35 - 10.20
4. 10.30 - 11.15
5. 11.30 - 12.15
6. 12.30 - 13.15

Mėnesio darbo planas

Telefonų numeriai

8 679 71332 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai
8 608 39097 - karjeros specialistė
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - psichologė
8 608 35074 - psichologė 1-6 kl. 
8-679 29109 - kompiuterinės techn. inžinierius
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Aktualu

 


 

 

Facebook

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (NMPP)

Nuo 2012-ųjų metų Lietuvos mokyklos ir savivaldybės, siekiančios gerinti ugdymo kokybę, turi galimybę pasinaudoti Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA; buvusio Nacionalinio egzaminų centro) šalies lygmeniu parengtais Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) įrankiais – mokinių pasiekimų patikrinimo testais, skirtais įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus. Nuo 2017 m. NMPP vykdomi vadovaujantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6.

NMPP tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

NMPP paskirtis – suteikti informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus; suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą, kuri yra reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos ir savivaldybės lygmenimis; nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos; atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus. Siekiant   įsivertinti ugdymo konteksto faktorius, galima pasinaudoti NŠA parengtais mokinių klausimynais. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra.

Daugiau

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/tvarkarasciai/

Meniu

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas