3.jpg

 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ

Dėl mokinių priėmimo į 5 klases ir į 2-4, 6-8, ir I-III gimnazijos klases žiūrėti skyriuje Priėmimo tvarka

INFORMACIJA DĖL UNIFORMŲ!

Uniformas galima užsisakyti:

1-8 klasių mokiniai megztinius gali užsisakyti internetinėje „Majoris ir partneriai" parduotuvėje. Pavyzdžiai, apmokėjimas ir pristatymas, dydžiai.

5-12 klasių mokiniai švarką gali įsigyti  uniformų parduotuvėje „Manovita" adresu: Klaipėdos g. 36, Panevėžys. Telefonas: 8 (648) 39 991 Darbo laikas: 10 - 18 val.  šeštadienį, sekmadienį – nedirba.     

NAUJIENA!

Nuo rugsėjo pirmosios gimnazijoje 5-12 klasių mokiniai prie įprastos uniformos (megztinio ar švarko) galės dėvėti džemperius su gimnazijos logotipu. Džemperius galima užsisakyti internetinėje 8TOGO parduotuvėje. Džemperis pirmas, antras.

Informaciją apie pagamintus džemperius bus paskelbta gimnazijos svetainėje liepos mėnesį. 


Š.m. rugsėjo 28 d. - penktadienio vakarą gimnazijoje šurmuliavo mokiniai ir jų tėveliai, kurie atsiliepė į kvietimą, dalyvauti gimnazijos orientacinėse varžytuvėse. Šeimų komandos turėjo galimybę atrasti žinomas-nežinomas Panevėžio miesto istorines vietas. Dalyviai grįžę į gimnaziją prie karštos arbatos ir laužo dūmu kvepiančių dešrelių plačiau susipažino su aplankytų objektų istorine reikšme. 

Socialinės pedagogės  

Gimnazijos mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbą, smagiai paminėjo vokiečių kalbos dieną. Pamokų metu ir namuose gamino skirtukus su vokiškomis frazėmis, darė ir pristatė kūrybinius darbus apie vokiškai kalbančias šalis, mokėsi vokiškų dainelių, žiūrėjo filmus apie Vokietiją. Mokiniai, kurie vasaros atostogų metu su mokytoja keliavo į Miuncheną ir Europos atrakcionų parką, rodė kelionės nuotraukas ir pasakojo įspūdžius. O kadangi mūsų renginiai sutapo su gimnazijos gimtadienio švente, anksti ryte prieš pamokas mokiniai pasveikino mokyklos bendruomenę dovanodami skirtukus su vokiškomis frazėmis. Ilgųjų pertraukų metu koridoriuose jie pakvietė į stoteles, kuriose buvo galima atlikti įvairias užduotis, pasimokyti vokiečių kalbos.

8 klasių mokinių komanda dalyvavo tarpmokykliniame vokiečių kalbos konkurse, kuris vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Komandos nariai Vilhelmas T., Rokas R., Kipras K., Eitvydas L. ir Justinas Č. draugiškai ieškojo atsakymų į pateiktus klausimus apie Vokietiją, Austriją ir Šveicariją. Vaikinai teisingai atsakė daugiausia konkurso klausimų ir užėmė I vietą. Džiaugiamės jų pergale ir sveikiname!

Vokiečių k. mokytoja Audronė Survilienė  

„Mokėjimo mokytis kompetencija“

Spalio 22 dieną mūsų gimnazijoje vyko Kaišiadorių rajono mokyklų vadovų, mokytojų stažuotė „Mokėjimo mokytis kompetencija“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė pasveikino atvykusius Kaišiadorių rajono mokytojus ir direktorių pavaduotojus. Palinkėjo svečiams pasisemti gerosios patirties iš mūsų mokytojų, juk mes visi dirbame su vaikais.

Vyresnioji muzikos mokytoja Jecinta Garbaliauskienė papasakojo apie gimnazijos chorą, kuris puošia visus renginius, džiaugėsi, kad mokiniai nori dainuoti. Supažindino su Gospelų chorų dainų tematika, atskleidė savo patirtį šioje srityje ir suteikė galimybę paklausyti savo vadovaujamo mišraus choro ir solistų atliekamų Gospelų dainų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė supažindino svečius su mūsų mokyklos istorija, papasakojo apie jos augimą ir kryptingą katalikišką mokinių auklėjimą. Direktoriaus pavaduotoja Rimutė Kazakevičienė - apie VGTU klasę mūsų gimnazijoje, patirtį šioje savo kuruojamoje srityje. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Audronė Gudynienė kalbėjo apie nelengvą darbą ir atradimus, dirbant su iš užsienio atvykusių šeimų vaikais, nemokančiais lietuvių kalbos. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Edita Daugelavičienė papasakojo, pasidalino patirtimi apie anglų kalbos dėstymą, savo naudojamą metodiką 3-4-ose klasėse. Apie rusų kalbos dėstymą kalbėjo mokytoja metodininkė Rima Žentelienė. Matematikos vyresnioji mokytoja Asta Girletė pademonstravo, kaip skatina mokinių mokymosi motyvaciją matematikos pamokose 3D objektų pagalba. Apie gamtos mokslus kitaip kalbėjo gamtos mokslų specialistės: Chemijos mokytoja Snieguolė Butkutė, fizikos mokytoja metodininkė Dalia Dambrauskienė, biologijos vyr. mokytojos Daina Misevičienė ir Neringa Garuckienė. Pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė svečius supažindino su gimnazijos edukacinėmis erdvėmis, kurios padeda vaikams mokytis, ilsėtis.

Regina Stumbrienė

Gimnazijos gimtadienio proga, spalio 23d. minėjome Parlamento dieną! Minint šią šventę, mokyklos mokinių savivalda surengė šokius per pertraukas, po 3 ir 4 pamokų aktų salėje, buvo padaryta fotosiena 3-iame aukšte, mokyklos instagram puslapyje buvo skelbtos užduotys, kurias įveikus laukė prizai. Po pamokų parlamento nariai leido laiką su prailgintos grupės vaikučiais. Dėkojame tiems, kurie atėjo ir linksmai praleido laiką! 

Paruošė Raminta Ivanauskaitė, nuotraukos Dominyko Masiulio  

Sveikiname visus pirmokus (1a. kl. mokyt. D.Kepalienė, 1b kl. mokyt. O.Meškauskienė, 1c kl. mokyt. D.Pociuvienė), tapus bibliotekos skaitytojais ir linkime augti kartu su knyga.

Nuotraukos Živilės Čipienės

Matematikos mokytoja Birutė Masiokienė pasiūlė mums atlikti projektinį darbą apie 7m1 grupės tėvų profesijas. Pradėjome nuo komandų išsirinkimo, pasiskirstymo pareigomis. Antrąją dieną jau prasidėjo darbas. Informacijos surinkėjai klausinėjo grupės mokinių apie tėčių ir mamų profesijas. Kitomis dienomis informacijos tvarkytojai turėjo padaryti dažnių lenteles ir persiųsti jas diagramų sudarinėtojams. Atspausdinus statistinę sutvarkytą medžiagą, grupės dailininkai piešėjai papuošė ją savo piešiniais.

Mums labai patiko atlikti šį praktikos darbą, nes grupės mokiniai labiau pažinome vienas kitą, išmokome kai ko naujo, pavyzdžiui: sudarinėti lenteles bei diagramas kompiuteriu.

7m1 grupės mokiniai Benas Adomonis ir Erikas Zaura

Spalio 19 d. 5a klasės mokiniai dalyvavo Krikščioniškųjų vertybių ugdymo dienos veiklose. Padedami mokytojos s. Vitalijos 5a klasės mokiniai porose ir grupėse atliko įvairias užduotis, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, aiškinosi kaip auginti asmenybę. Užduotys skatino vaikus mąstyti, atrasti savitarpio pagalbos džiaugsmą, įtraukė į aktyvų klasės bendruomenės taisyklių - Manifesto, kūrimą, kuriame rašė, kokių dalykų atsižada ir ką pasižada. Šioje krikščioniškųjų vertybių dienoje 5a klasė mokėsi gyventi pagal krikščioniškąsias vertybes.

Klasės auklėtoja Alma

„Didžiausias mano džiaugsmas bus, jei laikysitės Kristaus mokslo, kurį žodžiu ir raštu gausiai jums skelbiu." (Vysk. K. Paltarokas)

Spalio 22 d. pradinių klasių mokiniai Kristaus Karaliaus katedros kriptoje minėjo vyskupo Kazimiero Paltaroko 143-čąsias gimimo metines.

Nuotraukos Stasio Skrebio 

Spalio 12 d. 5b klasės mokiniai dalyvavo Krikščioniškųjų vertybių ugdymo dienos veiklose.

Padedami mokytojos Vitalijos jie porose ir grupėse atliko įvairias užduotis, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, aiškinosi bendruomeniškumo sampratą. Užduotys skatino vaikus mąstyti, ieškoti ir atrasti, įtraukė į aktyvų klasės bendruomenės taisyklių - manifesto, kūrimą, kuriame rašė, kokių dalykų atsižada ir ką pasižada. Visos veiklos padėjo vaikams ne tik ugdytis supratimą, koks svarbus yra santykis su Dievu, kitu asmeniu, savimi pačiu ir pasauliu, bet ir pajusti, kad kiekvienas mes esame unikalus ir vertingas.

Auklėtoja Audronė Survilienė  

Gimnazijos pradinių klasių mokiniai minėdami Šv. Pranciškaus dieną džiaugėsi savo augintiniais. Sveikinome Vyskupą Liną, dėkodami jam už rūpestį visais mažutėliais ir pažadėjome savo augintinius globoti kaip šv. Pranciškus Asyžietis.

4a klasės mokytoja Sonata Marcinkevičienė

 

Gimnazijos jaunučių bažnytinis choras (vadovė mokytoja Gitana Garlienė) giedojo per bendruomenės šv.Mišias Kristaus Karaliaus katedroje.

Nuotraukos Stasio Skrebio

Tarptautinės mokytojo dienos proga Lietuvos Respublikos seimas apdovanojo fotografijos mokytoją Stasį Skrebį padėka, ženklu „Atkurtai Lietuvai - 100" ir asmeninėmis dovanomis.

 

Dainadienis - galimybė pabūti drauge su visa gimnazijos bendruomene, padovanoti vienas kitam džiaugsmingų akimirkų šokant, dainuojant, vaidinant. Toks renginys švenčiant gimnazijos 27-ąsias metines vyko mūsų gimnazijoje ir jame dalyvavo 5-6 ir 7-8 klasių mokiniai su auklėtojais, mokytojai.

Renginio metu mokiniai galėjo atskleisti savo fantaziją, pasijusti „Muzikinės kaukės“ personažais – dainininkais ir džiaugtis švente, vienas kitu. Žiuri reikliai, bet kartu ir geranoriškai vertino įspūdingiausius klasių pasirodymus, skirdama saldžius prizus.

Nuotraukos Stasio Skrebio 

Spalio 26 dieną mūsų gimnazijoje vyko kasmetinės I-mų gimnazijos klasių mokinių krikštynos. Šiame renginyje pirmokėliai „šventinami į tikruosius mokinius“ ir jiems suteikiama teisė dalyvauti visuose vyresnių klasių renginiuose.

Nuotraukos Stasio Skrebio 

Ruduo parašė daug laiškų: rudų, raudonų, geltonų
Sudėjo į vokus ir išsiuntė visus.
Pasiklauskim vėjo, kur ruduo nuėjo
Į klevų giraitę, ežero pakrantę.
Pasiklauskim vėjo, gal jisai regėjo
Spanguolė kada tapo raudona./.../
               ---------
Tikras, šlapias, truputį saulėtas, 
Lapais nužymėtas kas? Ruduo.
Saulės zuikiais jau nutupinėtas
Beišlydintis gandrus ruduo./.../

 
Taip ankstyvą trečiadienio (spalio 24 d.) rytą gimnazijos aktų salėje Rudenėlio šventėje dainavo pradinukai. Dainomis, šokiais, 3c kl. spektakliuku, dūdelėmis ir perkusiniais instrumentais išreikšta vėjo ir lietaus muzika džiaugėsi gimnazijos pirmokai ir į svečius pakviesti priešmokyklinių grupių auklėtiniai iš „Gintarėlio" ir „Vaivorykštės" darželių. Pirmokai ir svečiai patyrė teigiamų emocijų, patys dainavo, bei buvo apdovanoti rudeninėmis gėrybėmis - kvapniais obuoliais. Šventę vainikavo Lietuvos 100-mečiui skirtas pradinukų liaudies šokių kolektyvo „Spindulėlis" atliktas šokis „Ir užaugo ąžuolas". Mokinius šventei paruošė mokytojos R.Karašienė, A.Cimermonienė, Z.Rimkuvienė, G.Batatienė, E.Dilienė.

 Parengė Edita Dilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Renata Karašienė, muzikos mokytoja metodininkė, nuotraukos Stasio Skrebio

Kūrybines kino dirbtuves spalio 10 dieną, 5,7 ir III, IV gimnazijos klasėms papildė filmų peržiūros su diskusijomis. Buvo siekiama, kad vaikai ne tik sužinotų kino kūrimo procesus, bet ir sugebėtų analizuoti bei vertinti filmus, suvokti, kaip ir kokią įtaką gali turėti audiovizualinis kūrinys. Kino dirbtuvėms bei diskusijoms vadovavo pripažinti jaunosios kartos kino režisieriai bei edukatoriai Marat Sargsyan, Tomas Smulkis ir Andrius Blaževičius, kurių režisuoti filmai yra ne tik sulaukę didelio susidomėjimo Lietuvoje, bet ir pelnę daugybę apdovanojimų užsienio kino festivaliuose.

Nuotraukos Marato Sargsyan ir Aidos Bijanskienės

Spalio 4 dieną 5 - 8 klasių moksleiviai dalyvavo projekte „Film LT100“. Jo metu buvo suorganizuotos kūrybinės kino dirbtuvės. Moksleiviai sukūrė reklaminius filmukus, susipažino su kino kūrimo etapais. Dirbdami komandomis, režisavo, vaidino, filmavo,  montavo vaizdus, įrašė garso takelį ir taip parengė trumpą filmą.  Naudojo naujausias technologijas bei specialias kompiuterines programas. Jiems padėjo profesionalūs kino režisieriai. Taigi, moksleiviai susipažino ir su kūrybiniu ir su techniniu kino kūrimo procesu. Šis procesas ir technologijos sėkmingai buvo išbandytos Danijoje,  Belgijoje ir Latvijoje.

Nuotraukos Marato Sargsyan ir Aidos Bijanskienės

Kviečiame dalyvauti informacinio mąstymo konkurse - „Bebras"

Paieška svetainėje

MOODLE - virtuali mokymosi aplinka

 

Patyčių dėžutė

Asmens duomenų apsauga

Svetainės senesnė versija

Gimnazijos pasiekimai

Telefonų numeriai

8 679 71332 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas