Įsakymas dėl nuotolinio mokymo 5–8, IV–IV gimnazijos klasėse

Spausdinti

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo  5–8, IV–IV gimnazijos klasėse