Mokytojo padėjėjas

Spausdinti

Padeda mokiniui (mokinių grupei):

Padeda mokiniui, turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.
Mokytojo padėjėjos atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.