5.jpg

Pamokų laikas

PAGRINDINIS, VIDURINIS UGDYMAS

1.  8.15  –  9.00
2.  9.10  –  9.55
3. 10.05  –  10.50
Pietų pertrauka, (10.50-11.10)
4. 11.10  -  11.55
Pietų pertrauka, (11.55-12.15)
5. 12.15  –  13.00
Pietų pertrauka, (13.00-13.15)
6. 13.15  –  14.00
7. 14.10  –  14.55
8. 15.00  –  15.45

PRADINIS UGDYMAS

1.  7.45 - 8.30
2.  8.40 - 9.25
3.  9.35 - 10.20
4. 10.30 - 11.15
5. 11.30 - 12.15
6. 12.30 - 13.15

Mėnesio darbo planas

Telefonų numeriai

8 679 71332 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai
8 608 39097 - karjeros specialistė
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - psichologė
8 608 35074 - psichologė 1-6 kl. 
8-679 29109 - kompiuterinės techn. inžinierius
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Aktualu

 


Panevėžio kolegija

 

Facebook

Priėmimo tvarka

 

 

PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS GIMNAZIJOJE 2023-2024 M. M.

 PRIĖMIMAS MOKYTIS Į 1-ą KLASĘ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 Vaiko tėvai, įtėviai, globėjai, pageidaujantys leisti vaiką mokytis 1-oje klasėje pagal pradinio ugdymo programą, turi pateikti:

 • nustatytos formos prašymo popierinį ar elektroninį variantą el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
 • vaiko sveikatos pažymėjimą;
 • krikšto liudijimą ir jo kopiją;
 • 2 fotonuotraukas (3x4, pateikiama į gimnaziją iki rugsėjo 1 d.);
 • gimnazijoje mokosi broliai, seserys (kelintoje klasėje .......)
 • atskirais atvejais gali būti pateikti papildomi dokumentai;

 PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

Mokinių priėmimas į 5-ąsias klases vyksta nuolat, esant laisvų vietų.

 Pageidaujančio iš kitos mokyklos mokytis 5-oje klasėje  vaiko tėvai, įtėviai, globėjai Kazimiero Paltaroko gimnazijos raštinėje pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymo popierinį ar elektroninį variantą el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
 • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
 • vaiko sveikatos pažymą;
 • krikšto liudijimą ir jo kopiją;
 • 2 fotonuotraukas (3x4);
 • įvairių pasiekimų apdovanojimų, padėkos raštų kopijas;
 • Pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją į gimnaziją būtina pristatyti per 5 darbo dienas nuo ugdymo proceso pabaigos. Laiku nepateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimo mokinys iš mokinių sąrašo išbraukiamas, jo vieta neišsaugoma. Teisėti vaiko atstovai, dėl svarbių priežasčių negalintys pateikti pradinio išsilavinimo pažymėjimo nustatytu laiku, informuoja gimnaziją tel. (8 45) 436997,  tel. 8 679 71332 ar el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
 • ketvirtos klasės pasiekimų aprašo kopiją (per 5 darbo dienas pasibaigus mokslo metams);
 • NMPP 4 klasės mokinio ataskaitos kopiją (jei mokykla tai vykdė);
 • pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams;
 • atskirais atvejais gali būti pateikti papildomi

 Mokinių priėmimas į 6-8 ir I-IV gimnazijos klases vyksta nuolat, esant laisvų vietų.

Pageidaujančio iš kitos mokyklos mokytis Vaiko tėvai, įtėviai, globėjai (iki 14 metų), mokiniai nuo 14 metų turėdami raštišką tėvų, įtėvių, globėjų sutikimą  Kazimiero Paltaroko gimnazijos raštinėje pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymo popierinį ar elektroninį variantą el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
 • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją, asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją nuo 16 metų;
 • krikšto liudijimą ir jo kopiją;
 • vaiko sveikatos pažymą;
 • ankstesnės mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtintą pažymą apie pusmečių ar  trimestrų bei metinius mokymosi pasiekimus;
 • ketinantys mokytis I gimnazijos klasėje - Pasiekimų pažymėjimą, baigus pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį ir jo kopiją būtina pristatyti per 5 darbo dienas nuo ugdymo proceso pabaigos;
 • ketinantys mokytis III gimnazijos klasėje -  Pagrindinio  išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją į gimnaziją būtina pristatyti per 5 darbo dienas nuo ugdymo proceso pabaigos.
 • Laiku nepateikęs pasiekimų ar išsilavinimo pažymėjimo, mokinys iš mokinių sąrašo išbraukiamas, jo vieta neišsaugoma. Teisėti vaiko atstovai dėl svarbių priežasčių negalintys pateikti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo nustatytu laiku, informuoja gimnaziją tel. (8 45) 436997, mob. tel. 867971332 ar el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
 • įvairių pasiekimų apdovanojimų, padėkos raštų kopijas;
 • pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams;
 • 2 fotonuotraukas (3x4);
 • atskirais atvejais gali būti pateikti papildomi dokumentai.

Mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programas į  likusias laisvas gimnazijoje vietas priimami mokiniai, pagal prašymų gavimo datą ir laiką.

Jei prašymų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami  mokiniai, kurių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje, pateikę pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, priimama pagal mokymosi pasiekimus:

 • mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies metinius lietuvių kalbos ir literatūros, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus;
 • respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (aštuntoms klasėms) nugalėtojai ir prizininkai (I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas), pateikę įrodančius dokumentus.

 • 2018 m. sausio 1 d. Kazimiero Paltaroko gimnazija tapo nevalstybine (privačia) ugdymo įstaiga, kurios steigėjas – Panevėžio vyskupijos kurija.
 • Gimnazija teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą (1-8, I-IV gimn. kl.) Mokymas grindžiamas krikščioniškomis vertybėmis, religinis auklėjimas – svarbi pedagoginio proceso dalis.
 • Naujas gimnazijos statusas atveria platesnes ugdymo galimybes, leidžia sukurti geresnes mokymosi sąlygas: sukomplektuoti mažesnes klases, įkurti integralios dienos grupę pradinukams, užsienio kalbos mokymą pradėti nuo pirmos klasės, ugdyti bendruomeniškumą, pagarbą ir toleranciją, užtikrinti mokinių saugumą, suburti katalikiškas šeimas.
 • Surinkti pinigai bus naudojami mokinių skatinimui, kultūrinės ir pažintinės veiklos organizavimui, naujų mokymo erdvių kūrimui, mokymo priemonėms ir įrangai įsigyti.

Meniu

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas