Priėmimo tvarka

Spausdinti

PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS GIMNAZIJOJE 2021-2022 M. M.

 Į pirmas klases priėmimas įvyko, suformuotos 3 pirmos klasės 2021-2022 m. m..

 PRIĖMIMAS MOKYTIS Į 2-4 KLASES PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 Vaiko tėvai, įtėviai, globėjai, pageidaujantys leisti vaiką mokytis 2-4 klasėje pagal pradinio ugdymo programą, turi pateikti:

 PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

Mokinių priėmimas į 5-ąsias klases vyksta nuolat, esant laisvų vietų.

 Pageidaujančio iš kitos mokyklos mokytis 5-oje klasėje  vaiko tėvai, įtėviai, globėjai Kazimiero Paltaroko gimnazijos raštinėje pateikia šiuos dokumentus:

 Mokinių priėmimas į 6-8 ir I-IV gimnazijos klases vyksta nuolat, esant laisvų vietų.

Pageidaujančio iš kitos mokyklos mokytis Vaiko tėvai, įtėviai, globėjai (iki 14 metų), mokiniai nuo 14 metų turėdami raštišką tėvų, įtėvių, globėjų sutikimą  Kazimiero Paltaroko gimnazijos raštinėje pateikia šiuos dokumentus:

Mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programas į  likusias laisvas gimnazijoje vietas priimami mokiniai, pagal prašymų gavimo datą ir laiką.

Jei prašymų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami  mokiniai, kurių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje, pateikę pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, priimama pagal mokymosi pasiekimus: