6.jpg

Pamokų laikas

PAGRINDINIS, VIDURINIS UGDYMAS

1.  8.15  –  9.00
2.  9.10  –  9.55
3. 10.05  –  10.50
Pietų pertrauka, (10.50-11.15)
4. 11.15  -  12.00
Pietų pertrauka, (12.00-12.25)
5. 12.25  –  13.10
Pietų pertrauka, (13.10-13.25)
6. 13.25  –  14.10
7. 14.20  –  15.05
8. 15.10  –  15.55

PRADINIS UGDYMAS

1.  7.45 - 8.30
2.  8.40 - 9.25
3.  9.35 - 10.20
4. 10.30 - 11.15
5. 11.30 - 12.15
6. 12.30 - 13.15

Mėnesio darbo planas

Telefonų numeriai

8 679 71332 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai
8 608 39097 - karjeros specialistė
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - psichologė
8 608 35074 - psichologė 1-6 kl. 
8-679 29109 - kompiuterinės techn. inžinierius
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Aktualu

 


 

 

Facebook

Sporto bazės, esančio vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, atnaujinimas

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoją projektą Nr. SP2020-1-115 „Sporto bazės, esančio vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, atnaujinimas“.

Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 747 515,56 eurų, iš jų: Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 448 509,46 eurų.

Projekto tikslas: gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, modernizuojant sporto bazę, esančią vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, taip prisidedant prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės):  neįgalieji asmenys; bendruomenės asmenys: moterys; vaikai; senjorai; suaugusieji; vaikai ir (arba) jaunimas iki 29 metų.

Projekto uždaviniai:  atnaujinti sporto bazę (1 vnt.) – (unikalus nr. 4400-5322-6561).

Atšilus orams jau sudarytos sąlygos neįgaliesiems sportuoti atnaujintoje sporto bazėje, nes atidaryta neįgaliųjų erdvė. Šioje erdvėje įrengti 5 nauji lauko treniruokliai, betoninis futbolo stalas, taip pat šachmatų stalas.

Kviečiame visus neįgaliuose aktyviai dalyvauti sportinėse veiklose ir nemokai naudotis sutvarkyta sporto baze.

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoją projektą Nr. SP2020-1-115 „Sporto bazės, esančio vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, atnaujinimas“.

Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 747 515,56 eurų, iš jų: Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 448 509,46 eurų.

Projekto tikslas: gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, modernizuojant sporto bazę, esančią vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, taip prisidedant prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės):  neįgalieji asmenys; bendruomenės asmenys: moterys; vaikai; senjorai; suaugusieji; vaikai ir (arba) jaunimas iki 29 metų.

Projekto uždaviniai:  atnaujinti sporto bazę (1 vnt.) – (unikalus nr. 4400-5322-6561).

Norime pasidžiaugti, kad stadiono rangos darbai praktiškai baigti. Iki metų pabaigos  planuojamos stadiono rangos darbų pridavimo procedūros. Planuojama, kad stadionu naudotis bus galima jau nuo 2023 m. sausio 1 d.

Tam, kad pilnai pabaigtume projekto veiklas, bus rengiami modulinio/konteinerinio pastato pirkimo dokumentai ir skelbiamas konkursas. Moduliniame objekte bus įrengtos persirengimo patalpos, dušai, wc.

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoją projektą Nr. SP2020-1-115 „Sporto bazės, esančio vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, atnaujinimas“.

Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 747 515,56 eurų, iš jų: Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 448 509,46 eurų.

Projekto tikslas: gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, modernizuojant sporto bazę, esančią vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, taip prisidedant prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės):  neįgalieji asmenys; bendruomenės asmenys: moterys; vaikai; senjorai; suaugusieji; vaikai ir (arba) jaunimas iki 29 metų.

Projekto uždaviniai:  atnaujinti sporto bazę (1 vnt.) – (unikalus nr. 4400-5322-6561).

Informuojame, kad baigtas projektavimo etapas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Projekto vykdytojas jau yra suderinęs rangos darbų pirkimo dokumentus su CPVA, sudarė viešųjų pirkimų komisiją ir artimiausiu metu per CVP IS sistemą paskelbs pirkimą rangos darbams įsigyti.

Planuojama rangos darbų pradžia 2022 m. I ketv., planuojama rangos darbų pabaiga 2022 m. IV ketv.

Rangovus kviečiame aktyviai dalyvauti pirkime.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskirstė 2,7 mln. eurų sporto bazių plėtrai ir remontui. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijai skirti 448,509.46 eurai, o už juos bus tvarkoma sporto bazė.

Ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu, lėšos iš Sporto rėmimo fondo paskirstytos dešimčiai sporto bazių, kurių projektai laimėjo konkursą,.

Projektą ruošė metus

Paltaroko gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė naujienų portalui JP pasakojo, kad už paskirtas lėšas bus renovuojamas stadionas.

„Beveik visus metus ruošėme projektą ir jį pateikėme Sporto rėmimo fondui. Labai apsidžiaugėme gavę finansavimą. Suma nemaža, o, be to, ir patys prisidėjome prie projekto apie 180 tūkst. eurų. Ministerija mums skyrė beveik 449 tūkst. eurų. Iš jų beveik 117 tūkst. eurų bus skirti neįgaliųjų sporto plėtrai skatinti“, – aiškino gimnazijos direktorė ir teigė, kad projektui įgyvendinti skirti 24 mėnesiai – dveji metai.

Dėmesys negalią turintiems

Pasak K. Paltaroko gimnazijos vadovės, už gautą finansavimą bus visapusiškai sutvarkytas stadionas. „Bus sutvarkyti bėgimo takai, veja. Atsiras apie 200 sėdimų vietų, stadionas aptvertas tvora, įrengtas apšvietimas. Be to, stadione bus privestos komunikacijos ir bus pastatyti moduliniai konteineriai, kuriuose bus įrengti dušai, sanitariniai mazgai“, – trumpai pristatė gimnazijos stadiono renovacijos projektą G. Gailiūnienė ir tęsė:

„Kadangi projekte numatyta nemažai dėmesio skirti neįgaliesiems, stadionas bus pritaikytas ir jų reikmėms. Bendradarbiaujame su šv. Juozapo globos namais, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga. Todėl stadione atsiras vietų pritaikytų negalią turintiems ir globos namų senjorams.“

Sulaukė daug paraiškų

Iš dalies finansuojami sporto projektai bus įgyvendinami 2020–2023 metais. Iš viso sporto bazių plėtrai ir atnaujinimui šiemet paskirstyta 2,7 mln. eurų. Iš jų neįgaliųjų sporto plėtrai atiteko daugiau nei 441 tūkst. eurų. Projektus administruojanti Centrinė projektų valdymo agentūra iš viso sulaukė 165 paraiškų – jomis prašyta suma 12 kartų viršijo Sporto rėmimo fondo lėšas. Aktyviausiai paraiškas teikė ugdymo įstaigos, iš jų agentūra sulaukė 76 paraiškų, tai sudaro 46 proc. nuo visų pareiškėjų. Taip pat buvo aktyvios ir savivaldybės – sulaukta 35 paraiškų, iš bendruomenių, asociacijų – 30, sporto klubų – 17.

Skaitykite plačiau JP.lt

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija gavo finansavimą iš Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) sporto projekto Nr. SP2020-1-115 „Sporto bazės, esančio vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, atnaujinimas“ įgyvendinimui.

Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 747 515,56 eurų, iš jų: Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 448 509,46 eurų.

Projekto tikslas: gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, modernizuojant sporto bazę, esančią vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, taip prisidedant prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės):  neįgalieji asmenys; bendruomenės asmenys: moterys; vaikai; senjorai; suaugusieji; vaikai ir (arba) jaunimas iki 29 metų.

Projekto uždaviniai:  atnaujinti sporto bazę (1 vnt.) – (unikalus nr. 4400-5322-6561).

Meniu

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas