Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Pašventintas paminklas pirmajam Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui.

Administratorius