Mažoji konferencija I-ose gimnazijos klasėse

  • Spausdinti

Šių metų kovo mėnesį Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyko konferencija, kurios pagrindinė tema - ,,Ar gimtajai kalbai gresia išnykimas?”. Konferencijoje dalyvavo devintų klasių antrasis lietuvių kalbos pogrupis, o pranešimus skaitė devintosios VGTU klasės mokiniai.

Pranešėjai kėlė labai rimtus ir šiais laikais labai aktualius klausimus  - ,,Ar lietuvio santykis su gimtąja kalba pakito?”, “Ar gimtajai kalbai gresia išnykimas”, “Ar gimtoji kalba yra vertybė?”. VGTU klasės mokiniai, vadovaujami mokyt. i.Savickienės, susiskirstė į grupeles ir, pasirinkę vieną iš šių temų, paruošė pranešimus. Juos perskaitė Mažojoje konferencijoje antrojo lietuvių kalbos pogrupio mokiniams. Šie taip pat turėjo skirtas užduotis – išklausyti bendraamžių pasisakymus ir stebėti, kokių klaidų neišvengė pranešėjai, sakydami viešąją kalbą. Ši konferencija suteikė devintokams galimybę ne tik išsakyti savo požiūrį tokiu opiu klausimu, bet ir pajusti, ką reiškia sakyti kalbą viešai. Neabejojame, jog įgytos patirtys pravers kitais metais laikant kalbėjimo įskaitą.

9 klasių Mažoji konferencija – vienas iš Kalbos savaitės gimnazijoje renginių. 

Gabrielė Aputytė, IgC klasės mokinė